Organisatie

Per week zijn er 13 doezelbeurten van 75 minuten, wat maakt dat elke klas (van de 30 klassen) om de twee tot drie weken 1 keer kan komen doezelen. Bij de start van de doezelbeurt verzamelen we in de gang. Daar wordt het thema en de bijhorende activiteiten voorgesteld ahv een presentatie. De keuze van het thema hangt af van jaarlijkse gebeurtenissen, ideeën en interesses vanuit de klassen, lopende jaarthema's, actualiteit, seizoenen,  kunstwerken,...

 

Eerst beschouwen dus! Dan maken de kinderen een keuze en starten in de ateliers. De doezel- en klasleerkracht gaan begeleidend rond, en doet naar hartelust mee. Een ideaal moment voor de klasleerkracht om de kinderen op een andere manier aan het werk te zien.

 

Na de doezelbeurt wordt er eerst opgeruimd, en nadien volgt een klassikale evaluatie. De doezelbeurt wordt overlopen. Dit met aandacht voor zowel proces als product. Ook werkhouding en inzet worden hierbij besproken.

 

Doorheen het jaar organiseert elk leerjaar ook minstens 1 projectweek rond een leerjaargebonden thema, waarbij de Doezelklas dan helemaal gereserveerd en ingericht wordt voor dat leerjaar.

Voorstelling van thema en ateliers

Plannen, denken en doen!

Opruimtijd!